Naruto2

Thể lệ:
Tại trang nhận Giftcode, người chơi đăng nhập tài khoản mà mình sử dụng để đăng nhập vào game

Thời gian:
Từ 10h ngày 23.10.2018

Đối Tượng
Tất cả người chơi có tài khoản trong game

Nội Dung

  • Mỗi nhân vật chỉ nhận đươc 1 giftcode/ 1 lần/ 1 server
  • Giftcode đã dùng rồi sẽ không sử dụng trên tài khoản khác được.

Chơi game quá 18 tiếng một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.